sâmbătă

Orasul Interzis


Orasul Interzis -complexul este construit intre anii 1406-1420 e.n. de peste un milion de muncitori, 100.000 de artizani ºi meºteri care au conceput ºi executat, pe planurile trasate de arhitecþi, toate incintele, palatele ºi marile sãli de ceremonii. -complexul este inconjurat de un canal de apa de 52 m latime -are o suprafata de 72 de ha,inconjurat de ziduri de 8 m si 4 turnuri de aparare -Timp de 500 de ani, Oraºul Interzis a fost reºedinþa oficialã a impãraþilor chinezi, 24 dintre aceºtia, aparþinãnd dinastiilor Ming ºi Qing. -in palat vietuiau intre 8000-10000 de oameni -palatul imperial este cea mai inalta cladire din complex fiind interzis ca orice alta cladire din complex sa fie mai inalta decat acesta - portile orasului s-au deschis prima oarã pentru oamenii de rãnd in 1914 ultimul impãrat, Pu Yi s-a retras in Curtea Interioarã, iar Curtea Exterioarã, dominatã de impozanta Salã a Armoniei Supreme, a devenit loc de promenadã pentru chinezii curioºi sã calce in Oraºul Interzis portile fiind inchise din anul 1420!!Dupa al doilea razboi mondial ultimul impãrat al Chinei a fost "reeducat" cu succes, devenind un simplu cetãþean, membru al Partidului Comunist Chinez -Olanele de pe acoperiºuri sunt galbene, pentru cã aceastã culoare simbolizeazã pãmãntul ºi supremaþia "Fiului Cerurilor" pe aceastã lume - biblioteca, are þigle negre, deoarece negrul este simbolul apei, ca atare, culoarea trebuia sã protejeze manuscrisele rare ºi milioanele de coli de hãrtie, care constituiau delectarea invãþaþilor imperiali sau a impãratului insuºi. - verdele a fost folosit pentru palatul prinþului moºtenitor, deoarece cromatica simboliza creºterea ºi maturizarea -Bãrnele din structurile de rezistenþã ale palatelor, pavilioanelor ºi sãlilor din Oraºul Interzis sunt intotdeauna folosite in numere multipli de 9, iar cifra 9 simbolizeazã perfecþiunea terestra - legenda spune cã in Oraºul Interzis se aflã 9999 de camere(in realitate 8.706), pentru cã numai Palatul Cerurilor poate avea 10.000 de incãperi, cifra perfecþiunii absolute la chinezii vechi. -altare pentru venerarea divinitãþilor, sãli de lecturã, sãli de meditaþie, palatul impãrãtesei, pavilioanele concubinelor, sãli pentru treburile de stat, coridoare labirintice, mãrginite de zidurile inalte de 7,8 m, toate constituie cel mai mare complex arhitectonic construit in lemn, din intreaga lume - singurii bãrbaþi care aveau acces in perimetrul Oraºului Interzis zi de zi erau eunucii si in incinta complexului imperial, numai reprezentanþii marilor familii nobiliare puteau intra in audienþã la impãrat. -o datã pe an, cu prilejul examinãrilor imperiale, viitorii funcþionari ai birocraþiei, care trecuserã de intrebãrile comisiilor ºi fuseserã declaraþi admiºi aveau privilegiul de a pãºi spre ieºirea din Oraºul Interzis pe marea alee de piatrã, "Calea Imperialã", care este practic axul central al complexului - a fost declarat monument UNESCO in 1987, fiind cea mai mare construþie de lemn complet pãstrãtã, din lume.

2 comentarii:

  1. Orasul Interzis -complexul este construit intre anii 1406-1420 e.n. de peste un milion de muncitori, 100.000 de artizani ºi meºteri care au conceput ºi executat, pe planurile trasate de arhitecþi, toate incintele, palatele ºi marile sãli de ceremonii. -complexul este inconjurat de un canal de apa de 52 m latime -are o suprafata de 72 de ha,inconjurat de ziduri de 8 m si 4 turnuri de aparare.Dupa al doilea razboi mondial ultimul impãrat al Chinei a fost "reeducat" cu succes, devenind un simplu cetãþean, membru al Partidului Comunist Chinez.Bãrnele din structurile de rezistenþã ale palatelor, pavilioanelor ºi sãlilor din Oraºul Interzis sunt intotdeauna folosite in numere multipli de 9, iar cifra 9 simbolizeazã perfecþiunea terestra - legenda spune cã in Oraºul Interzis se aflã 9999 de camere

    RăspundețiȘtergere
  2. Nu stiam ca exista locuri care nu pot fi vizitate , oricum e bine de stiut .

    RăspundețiȘtergere