miercuri

Borobudur

Numele de Borobudur provine din cuvintele în sanscritã "Vihara Buddha Uhr" ºi care înseamnã Mãnãstirea budistã pe deal. Este un templu budist construit în formã de piramidã cu baza pãtratã de 118 m lungime. Templul este contruit în ºase terase pãtrate, aºezate pe baza piramidei, iar peste aceastea sunt alte trei terase circulare care duc spre vârf. Picturile de pe templu sunt demult dispãrute, dar se spune cã piatra se vopsea cu alb sau galben auriu pentru a acapara soarele. De la intrarea principalã, în partea de est, pelegrinii înconjura templul în sensul acelor de ceasornic, pe coridoarele teraselor pânã în vârf unde se aflã monumentul principal, stupa. Drumul parcurs de pelegrini este de aproximativ 5 km pânã în vârf. Pereþii coridoarelor sunt reliefuri, însumând 1460 de panouri cu sculpturi narative, acoperind 1900 de metrii pãtraþi ºi 1212 panouri sculptate cu doctrine budiste ºi aspecte ale vieþii de acum 1000 de ani în Java, acoperind 600 de m pãrtati. În templu se gãsesc 504 statui ale lui Budha. Potrivit povestirilor din Jataka, Budha s-a nãscut de 504 ori, înainte de a se naºte ca Prinþ Siddhartha, sub diferite forme de zeu, rege, prinþ, învãþãtor, hoþ, sclav, ºi de multe ori a luat forme de animale ca leu, caprioarã, maimuþã, cal, þestoasã, etc. 432 de statui ale lui Buda se aflã dealungul coridoarelor ºi alte 72, pe coridoarele circulare, superioare, puþin vizibile. Ctitorii templului au vrut ca învãþãturile lui Buddha sã fie reprezentate vizual. Intenþia ctitorilor templului Borobudur a fost exprimarea esenþei cosmice ºi atotputernice a lui Buddha. Aceastã piramidã colosalã a fost construitã de cãtre conducãtorii dinastiei Sailendra între anii 780-830 e.n. construcþia fiind ridicata de regele Samaratunga ºi fiica sa Pramodawarddhani. Dupã calculele specialiºtilor, forþa de muncã pentru construirea templului a fost imensã pentru a putea ridica ºi transporta cele douã milioane de blocuri de piatrã cu un volum de 60.000 de metrii cubi, greutatea totalã fiind de aproximativ 3.500.000 de tone.Aceasta piramida este comparabila cu piramida egipteana de la Saqqara!!! Borobudur a fost abandonat, la puþin timp dupã construire, ºi secole la rând a fost uitat sub straturi de cenuºã vulcanicã, provenite de la vulcanul Merapi.Legendele mai spun cã regiunea unde se aflã templul a fost abandonat de cãtre localnici de frica furiei vulcanului. In 1814 Sir Thomas Stamford Raffles trimite o echipa pentru a investiga zvonurile conform careia exista un sanctuar mare in mijlocul insulei. A fost nevoie de ºase sãptãmâni pentru un echipaj douã sute de oameni pentru a da la o parte cenuºa vulcanicã ºi vegetaþia, care a îmbrãþiºat monumentul secole intregi. Monumentul a fost conceput ca o viziune budistã a cosmosului, în piatrã, începând cu Samsara de pe pãmânt - ºi urcând spre Nirvana- raiul budist. Recent s-a stabilit cã Borobudur nu este un palat regal, aºa cum se credea la început, ci un loc de veneraþie pentru budiºti.Borobudur reprezinta de fapt un altar în care sãlãºuia Buddha.

Un comentariu:

  1. În templu se găsesc 504 statui ale lui Budha. Potrivit povestirilor din Jataka, Budha s-a născut de 504 ori, înainte de a se naşte ca Prinţ Siddhartha, sub diferite forme de zeu, rege, prinţ, învăţător, hoţ, sclav, şi de multe ori a luat forme de animale ca leu, caprioară, maimuţă, cal, ţestoasă, etc.

    RăspundețiȘtergere